1. Visszaküldések

1.1 Visszaküldés 14 napon belül

A Vevő jogosult a kereskedő telephelyén kívül vagy távolról kötött szerződést 14 napon belül indoklás nélkül egyoldalúan felmondani és a termék(ek)et visszaküldeni. A 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Vevő vagy a Vevő által meghatalmazott harmadik személy, aki nem a fuvarozó/szállító, átvette a szerződés tárgyát képező árut.

A Vevő köteles 14 napon belül értesíteni az Eladót a szerződés felbontására vonatkozó döntéséről, és ezt megteheti a vásárlói fiókjába való bejelentkezéssel a https://account.euro-markt.hu/orders oldalon, és visszatérítés igénylésével. A visszatérítés kérését követően a Vevő megkapja a visszaküldés módjára vonatkozó részleteket.
A termék visszaküldéséhez a vásárló kitöltheti a Visszatérítési Űrlapot is az itt található linken. A visszaküldési cím a Visszatérítési Űrlapon szerepel.

Az áru akkor tekinthető időben visszaküldöttnek, ha azt az attól a naptól számított 14. nap lejárta előtt elküldésre kerül, amikor a Vevő értesítette az Eladót a szerződés felmondásáról szóló döntéséről.

Megjegyzés: A visszaküldési címre csak a kézbesítőszolgálat tisztviselői léphetnek be. Személyes átvétel és kézbesítés nem lehetséges. A fizetendő csomagokat nem vesszük át.

Az Eladó nem felelős a Vevő által a visszaküldéshez igénybe vett szállítási szolgáltatással kapcsolatos esetleges problémákért, ezért az Eladó azt tanácsolja a Vevőnek, hogy kérje el a nyomon követési számot. Így a Vevő biztos lehet abban, hogy a termék megérkezett az Eladóhoz.

Az Eladó nem vállal felelősséget azért sem, ha a Vevő rossz címre küldi vissza a terméket.

A visszaküldött terméket eredeti állapotában, sértetlenül, az összes eredeti címkével, matricával és csomagolással együtt kell visszajuttatni. Továbbá, ha lehetséges, a terméknek tartalmaznia kell az eredeti dokumentációt és tartozékokat, amelyeket a termékhez a vásárláskor mellékeltek.

Alapvető fontosságú, hogy a termék eredeti állapotában, a használat vagy sérülés látható jelei nélkül kerüljön vissza. Ha a termék sérült vagy a használat egyértelmű jeleit mutatja, az Eladó fenntartja a jogot a visszatérítés megtagadására.

Ezen feltételek betartásával a Vevő biztosítja, hogy a terméket az Eladó megfelelően ellenőrizni és értékelni tudja annak megállapítása érdekében, hogy a termék visszatérítésre jogosult-e. Az Eladó lehetősége a termék tovább értékesítésére vagy az esetleges károk felmérésére az eredeti állapottól függ.

Csak a fenti feltételeknek megfelelő követelések kerülnek pozitív elbírálásra.

A szerződés 14 napon belüli felmondása egyes termékek esetében higiéniai okokból nem lehetséges.

1.2 Rossz, sérült vagy hibás termék szállítása

Abban az esetben, ha a Vevő rossz, sérült vagy hibás árut kap, a Vevőnek még az áru átvételének napján értesítenie kell az Eladót. Ebben az értesítésben meg kell jelölni az áruval kapcsolatos konkrét problémát. Lényeges, hogy a Vevő haladéktalanul megadja ezt az információt, megjelölve az áru átvételekor észlelt eltéréseket vagy hibákat, és ezt haladéktalanul közölje az Eladóval.

A rossz, sérült vagy hibás árura vonatkozó értesítés Vevőtől való kézhezvételét követően az Eladó nyugtázza a reklamációt, és folytatja a probléma megalapozottságának megerősítését.

A visszatérítés, csere vagy új áru küldése érdekében az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevőtől az áru saját költségén történő visszaküldését kérje. A Vevő felelős a visszaküldés megszervezéséért és a kapcsolódó költségek fedezéséért. A visszaküldött termék(ek) átvételét és állapotának ellenőrzését követően az Eladó visszatéríti a Vevőnek az áru visszaküldéséért fizetett költségeket. Fontos azonban megjegyezni, hogy a visszaküldés szállítási költségeinek visszatérítése a standard szállítási opciónak megfelelő összegre korlátozódik. Ha a Vevő az áruk visszaküldéséhez a gyorsított szállítási módok, például a másnapi, az expressz vagy a kijelölt napon történő kézbesítésért fizetett felárat, az Eladó csak a standard szállítási költséget téríti vissza a Vevőnek. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a drágább szállítási mód választása a visszaküldéshez a Vevő belátása szerint, de a visszaküldésért járó visszatérítés a standard szállítási díj alapján történik.

A reklamáció ellenőrzését követően az Eladó felelősséget vállal a hibáért vagy kárért, és haladéktalanul intézkedik a Vevő részére új áru díjmentes kiszállításáról. Ha az Eladó nem tudja a megrendelt árut leszállítani, akkor lehetőség van másik termék választására vagy a visszatérítésre.

Ha a Vevő úgy dönt, hogy a rossz, sérült vagy hibás terméket egy másik, magasabb értékű termékre cseréli, a Vevőnek kell megfizetnie az eredeti termék és az új, drágább termék közötti árkülönbözetet. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt a frissített költségről, és megkönnyíti a szükséges fizetési megállapodást.

Ezzel szemben, ha a Vevő olyan csereárut választ, amely alacsonyabb értékű, mint az eredeti termék, az Eladó visszatéríti a Vevőnek az árkülönbözetet. A visszatérítés az eredeti vásárlásnál használt fizetési móddal kerül feldolgozásra, biztosítva, hogy a Vevő megkapja a megfelelő visszatérítést az árkülönbözetért.

Abban az esetben, ha a reklamáció beigazolódik, és az Eladó nem tudja leszállítani a megrendelt árut, és a Vevő nem kívánja a másik termék választásának lehetőségét, a Vevő jogosult a teljes összeg visszatérítésére.

1.3 Visszatérítés

Miután az Eladó megerősíti, hogy a visszaküldött termék megfelel a visszatérítési feltételeknek, az Eladó teljes egészében visszatéríti a vételárat.

Adott esetben a visszatérítés nem tartalmazza a Vevőt terhelő további költségeket, mint például a vám- vagy behozatali díjakat.

Az Eladó gondoskodik arról, hogy a lehető leghamarabb, de mindig attól a naptól számított 30 napon belül, amikor az Eladó értesítette a Vevőt a visszatérítés jóváhagyásáról, a teljes összeget visszatérítse. 

2. Garanciális javítás, csere és a gyártási hibás termékek visszaküldése

Az Eladó nagy hangsúlyt fektet az áru minőségére. A Vevőnek a termék esetleges hibáit a hiányosság észlelésének napjától számított 2 hónapon belül kell jeleznie az Eladónak a info@euro-markt.hu címre küldött e-mailben vagy írásban, fénykép csatolásával és az észlelt hiányosságok részletes leírásával. Ha a Vevő a termék hibáját nem jelzi az Eladónak a megadott határidőn belül, de legkésőbb a megadott jótállási időn belül, a Vevő elveszíti a jogot a termék javítására, cseréjére vagy visszaküldésére.

Miután az Eladó megkapta a Vevő értesítését a hibás termék visszaküldéséről, az Eladó a lehető leghamarabb értesíti a Vevőt arról, hogy a reklamáció jogos-e, és hogy a termék visszaküldését jóváhagyják-e. Ha a Vevő a terméket az Eladó előzetes értesítése nélkül küldi el a visszaküldési címre, a csomagot a rendeltetési helyen visszautasíthatják. A szállítási költségeket a címzett a rendeltetési helyen nem fizeti ki.

A Vevő felelős a visszaküldés megszervezéséért és a kapcsolódó költségek fedezéséért. Ha a reklamáció beigazolódik, az Eladó visszatéríti a Vevőnek az áru visszaküldéséért fizetett költségeket. Fontos azonban megjegyezni, hogy a visszaküldési költségek visszatérítése a standard szállítási lehetőségnek megfelelő összegre korlátozódik. Ha a Vevő az áru visszaküldéséhez a gyorsított szállítási módok, például a másnapi, az expressz vagy a kijelölt napi kézbesítés lehetőségét választotta felár mellett, az Eladó csak a standard szállítási költséget téríti vissza a Vevőnek. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a drágább szállítási mód választása a visszaküldéshez a Vevő belátása szerint, de a visszaküldésért járó visszatérítés a standard szállítási díj alapján történik.

Miután az Eladó megkapta a visszaküldött terméket, és megerősítette a termék esetleges hibáit, az Eladó lehetőséget biztosít a Vevőnek a termék javítására vagy cseréjére azonos vagy újabb modellre, ha a javítás nem lehetséges.

Abban az esetben, ha a javítás nem lehetséges, és az azonos termék már nem kapható, a Vevő választhat más, az euro-markt.hu weboldalon elérhető terméket. Ha a másik termék magasabb értékű, a Vevőnek kell megfizetnie az eredeti termék és az új, drágább termék közötti árkülönbözetet. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt a frissített árról, és megkönnyíti a szükséges fizetési megállapodást. Ezzel szemben, ha a Vevő olyan helyettesítő terméket választ, amely alacsonyabb értékű, mint az eredeti termék, az Eladó visszatéríti a Vevőnek az árkülönbözetet. A visszatérítést az eredeti vásárlásnál használt fizetési móddal megegyező módon dolgozza fel, biztosítva, hogy a Vevő megkapja a megfelelő visszatérítést az árkülönbségért.

Az azonos vagy a Vevő által választott más termék kiszállítása a szállítási szolgáltatáson keresztül történik, ingyenesen, a lehető leghamarabb attól a naptól számítva, amikor az Eladó visszaigazolta a hibás termék cseréjét vagy egy új modell szállítását.

Abban az esetben, ha a javítás vagy csere azonos vagy más termékkel nem lehetséges, és a Vevő a szerződés felmondása mellett dönt, az Eladó gondoskodik arról, hogy a lehető leghamarabb, de minden esetben attól a naptól számított 30 napon belül, amikor az Eladó értesítette a Vevőt a visszatérítés jóváhagyásáról, a teljes összeget visszatérítse. Adott esetben a visszatérítés nem tartalmazza az eredeti szállítási költséget és a Vevőnél felmerülő további költségeket, mint például vám- vagy importvámokat.

A termék garanciával rendelkezik, ha a jótállási jegyen vagy a számlán szerepel. A garancia a jótállási jegyen szereplő utasításoknak megfelelően érvényes.

2.1 Jótállási nyilatkozat

Az Eladó ezennel kizár minden olyan jótállást vagy garanciát, amely olyan árukra vonatkozik, amelyeket a Vevő vagy bármely harmadik fél által okozott visszaélés, helytelen használat, hanyagság, nem megfelelő kezelés vagy bármilyen más szándékos vagy nem szándékos károsodásnak vetettek alá.

Az Eladó jótállási fedezete csak azokra az árukra terjed ki, amelyeket a megadott utasításoknak, ajánlott irányelveknek és rendeltetésszerű használatnak megfelelően használnak. Az áruknak a Vevő vagy bármely illetéktelen személy által történő bármilyen módosítása, átalakítása vagy manipulálása az Eladó által nyújtott jótállás vagy garancia érvényét veszti.

A Vevő tudomásul veszi és megérti, hogy az Eladó nem vállal felelősséget az áru visszaélésszerű vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő hibákért, meghibásodásokért vagy károkért. A Vevő teljes felelősséget vállal az áruk megfelelő kezeléséért, karbantartásáért és használatáért az Eladó utasításainak és az iparági szabványoknak megfelelő módon.

Az Eladó nyomatékosan tanácsolja a Vevőnek, hogy az esetleges károk és veszélyek elkerülése érdekében legyen óvatos, kövesse az ajánlott eljárásokat, és felelősségteljesen használja az árut. A Vevő tudomásul veszi, hogy az árukkal való helytelen használat vagy visszaélés sérülést, vagyoni kárt vagy az alkalmazandó garanciák érvénytelenítését eredményezheti.

Az áru megvásárlásával és használatával a Vevő beleegyezik, hogy mentesíti az Eladót minden olyan felelősség, követelés vagy kár alól, amely az áru visszaélésszerű vagy nem rendeltetésszerű használatából ered, beleértve, de nem kizárólagosan a személyi sérüléseket, vagyoni károkat vagy pénzügyi veszteségeket.

A Vevő felelőssége, hogy szakmai tanácsot kérjen, kövesse a biztonsági utasításokat, és kellő gondossággal járjon el az áruk használata során, hogy biztosítsa azok biztonságos és megfelelő felhasználását.

Ez a jótállási nyilatkozat kiegészíti az Eladó általános szerződési feltételeiben vagy jótállási szabályzatában foglalt bármely más nyilatkozatot, korlátozást vagy kizárást.

3. Termékcsere

Az Eladó nem biztosít lehetőséget arra, hogy a megvásárolt termékeket más, az euro-markt.hu-on megvásárolható termékekre cserélje.

Ha a Vevő ki kívánja cserélni a terméket, élhet a termék visszaküldésének jogával a jelen Feltételek 1.1. cikkében foglaltak szerint, majd új terméket vásárolhat.

4. Írásos panaszok

Abban az esetben, ha a Vevő valamilyen okból nem elégedett az euro-markt.hu-on történő vásárlással vagy szolgáltatással, a Vevő írásban panaszt tehet a info@euro-markt.hu e-mail címen vagy postai úton az Eladó címére.

A Vevő által kifogásolt konkrét megrendelés gyorsabb azonosítása érdekében a panaszosnak ajánlott megadni a megrendelés számát, a számlaszámot vagy a felhasználónevet.

Az Eladó köteles minden írásbeli vevői panaszra a panasz beérkezésétől számított 15 napon belül válaszolni.