1. Visszaküldés

A Vevő jogosult indokolás nélkül egyoldalúan felmondani a kereskedő üzlethelyiségétől távol, vagy távolról 14 napon belül megkötött szerződést és visszaküldeni a terméket (termékeket). A 14 napos időszak attól a naptól kezdődik, amikor a Vevő, vagy a Vevő által kijelölt harmadik fél, aki nem a fuvarozó / szállító, megkapta a szerződés tárgyát képező árut.

A Vevő köteles a szerződés felmondásáról szóló döntésről 14 napon belül értesíteni az Eladót, ezt e-mailben is meg lehet tenni ezen szándékáról, az info@euro-markt.hu e-mail címen keresztül vagy írásban a termék visszaküldési címére. A termék visszaküldéséhez ki kell töltenie a Visszaküldési Űrlapot, majd e-mailben kell elküldenie az info@euro-markt.hu e-mail címre vagy a termék visszaküldési címére. A Visszaküldési Űrlapot ITT töltheti le. Úgy tekintik, hogy időben visszaküldte az árut, ha a 14 napos visszatérési időszak lejárta előtt elküldi.

A visszaküldési cím visszaküldési formában jelenik meg.

Megjegyzendő: a visszaküldési címen a belépés csak a kézbesítési szolgálat tisztviselői számára lehetséges. Személyes gyűjtés és kézbesítés nem lehetséges. A fizetendő csomagokat nem vesszük át.

Az Eladó nem vállal felelősséget a Vevő által a kézbesítő szolgáltatással kapcsolatos problémákért, ezért az Eladó azt tanácsolja a Vevőnek, hogy igényeljen követési számot. Ily módon a Vevő biztos lehet benne, hogy a termék az Eladónak kézbesítésre került.

Továbbá, az Eladó nem felelős, ha a Vevő a terméket rossz címre küldi vissza.

A visszaküldött terméknek sértetlennek kell lennie és rendelkeznie kell az összes eredeti címkével, matricával, csomagolással, és adott esetben a termékhez mellékelt eredeti dokumentációval és tartozékokkal. Abban az esetben, ha a termék sérült és/vagy látható használatra utaló jelek láthatók, az Eladónak joga van megtagadni a visszatérítést.

Csak a fenti feltételeknek megfelelő reklamációkat oldjuk meg pozitívan.
A szerződés 14 napon belüli felmondása egyes termékek esetében higiéniai okokból nem lehetséges.

Miután az Eladó megerősítette, hogy a visszaküldött termék megfelel a visszaküldés minden feltételének, az Eladó visszatéríti a teljes összeget.

Az Eladó gondoskodik arról, hogy a visszatérítést a lehető leghamarabb teljesítse, de mindig 14 napon belül onnan számítva, amikor az Eladó értesítette a Vevőt a visszatérítés jóváhagyásáról.

1.2. A gyártási hibákkal rendelkező termékek visszaküldése

Az Eladó nagy jelentőséget tulajdonít az áruk minőségének. A Vevőnek a termék hibája, hiányossága észlelésétől számított 2 hónapon belül értesítenie kell az Eladót az info@euro-markt.hu e-mail címen vagy írásban, csatolt fotóval és a megfigyelt hiányosságok részletes leírásával. Ha a Vevő a megadott határidőn belül vagy legkésőbb a megadott jótállási időn belül nem értesíti az Eladót a termékhibáról, a Vevő elveszíti a termék javításához, cseréjéhez vagy visszaküldéséhez való jogát.

Miután az Eladó megkapta a Vevő értesítését a hibás termék visszaküldéséről, az Eladó a lehető leghamarabb értesíti a Vevőt arról, hogy a termék visszaküldhető-e vagy sem. Ha a Vevő a terméket az Eladónak előzetes értesítés nélkül küldi vissza a visszaküldési címre, a csomagot az érkezés helyén el lehet utasítani. A szállítási költségeket a címzett nem fizeti meg a érkezési helyen.

Miután az Eladó átvette a visszaküldött terméket és megerősíti a lehetséges termékhibákat, az Eladó lehetőséget kínál a Vevőnek a termék javítására vagy cseréjére, ha a javítás nem lehetséges. Abban az esetben, ha az azonos termékkel történő csere nem lehetséges, a Vevő jogosult a szerződést felmondani (azaz visszatérítést kapni), vagy másik szállítandó terméket választani. 

A Vevő által választott azonos vagy más termék szállítása a szállítási szolgáltatáson keresztül történik a lehető leghamarabb attól a naptól kezdve, amikor az Eladó megerősítette a hibás termék cseréjét vagy egy új modell szállítását.

Függetlenül attól, hogy a Vevő milyen lehetőséget választ, akár cseréről legyen szó, az új termék szállításásról vagy a szerződés megszűntetéséről, a Vevőnek semmilyen további költség nem fog felmerülni.  Ha a Vevő úgy dönt, hogy felmondja a szerződést, az Eladó teljes mértékben visszatéríti a megrendelés megfelelő összegét, valamint az ügyfél által felmerült összes költséget (adott esetben a vám kivételével), beleértve a szállítási költségeket is.

A termék garanciával rendelkezik, ha a jótállási kártyán vagy a számlán szerepel. A jótállás a jótállási kártyán található utasításoknak megfelelően érvényes. 

1.3 Termék cseréje

Az Eladó nem biztosítja azt a lehetőséget, hogy a megvásárolt termékeket más, az euro-markt.hu címen megvásárolható termékekre cserélje.

Ha a Vevő a Terméket ki kívánja cserélni, jogosult a termék visszaküldésére a jelen Feltételek 1.1. cikkében foglaltak szerint, majd vásárolhat egy új terméket.

1.4 Írásbeli panaszok

Abban az esetben, ha valamilyen okból a Vevő nem elégedett a vásárlásával vagy a szolgáltatással euro-markt.hu oldalon, a Vevő írásbeli panaszt nyújthat be az info@euro-markt.hu e-mail címen keresztül vagy az Eladók címére küldve.

Egy adott megrendelés gyorsabb azonosítása érdekében, amellyel kapcsolatban a Vevőnek kifogása van, a panaszost arra biztatjuk, hogy mellékelje a rendelési számot, a számlaszámot vagy a felhasználónevet.

Minden írásbeli ügyfélpanaszra az Eladó köteles a panasz kézhezvételétől számított 15 napon belül válaszolni.